lentorahdin kuljetusta lentokentällä
vientihuolinta

Vientihuolinta

Vientihuolinta sisältää...

Vientihuolinta sisältää vienti-ilmoitusten ja mahdollisten muiden vientiin liittyvien asiakirjojen laatimisen ja ilmoitusten tekemisen. Myös esimerkiksi tavaralähetysten nouto-, kuljetus- sekä käsittelypalvelut voidaan sisällyttää vientihuolintaan.


tuontihuolinta

Tuontihuolinta

Tuontihuolinta käsittää...

Tuontihuolinta käsittää rahtilähetysten tullauksen maahantuotaessa, virallisten ilmoitusten tekemisen sekä asiakirjojen laatimisen. Huolintaliikkeenä Uudenmaan Huolintapalvelu ottaa lähetyksen vastuulleen, hoitaa paperityön tullin, rahtiterminaalien ja kuljetusliikkeiden kanssa, maksaa eri tahojen kulut, kerää ne yhteen ja laskuttaa sitten asiakkaalta yhdellä selkeällä laskulla. Myös rahdin käsittely- ja kuljetuspalvelut kuuluvat huolintapalveluiden piiriin.


kansainväliset kuljetukset

Kansainväliset kuljetukset

Uudenmaan Huolinta...

Uudenmaan Huolintapalvelu organisoi sekä tuonti- että vientilähetyksiä maailmanlaajuisesti, hoitaa tulliselvitykset ja viralliset ilmoitukset sekä laatii tarvittavat rahtiasiakirjat tai neuvoo niiden tekemisessä. Merirahti konteissa, täysinä- (FCL) tai osakuormina (LCL) satamasta satamaan tai vaikka ovelta ovelle järjestyy luotettavasti ja kustannustehokkaasti kattavan yhteistyöverkostomme kautta.

Välillä, syystä tai toisesta, lähetyksellä saattaa olla kiire ja se on saatava nopeasti perille. Valittavana on silloin lentorahti, joka voidaan tarvittaessa välilastata yhdellä tai useammalla kentällä edullisimman reitin löytämiseksi. Vaihtoehtona on myös lento-rekka -yhdistelmäkuljetus, jolloin rahtikustannuksia saadaan alennettua entisestään. Yhdistelmäkuljetuksessa matka-aika pitenee usein vain muutamalla päivällä.


kotimaan kuljetukset

Kotimaan kuljetukset

Uudenmaan Huolinta...

Uudenmaan Huolintapalvelu hoitaa luonnollisesti myös kotimaan kuljetukset osana kansainvälisiä kuljetuksia. Toimitamme kappaletavarat pienestä laatikosta usean kuormalavan eriin sekä täydet kontit asiakkaan osoitteeseen aina sovittuna aikana ja tarvittaessa erikoiskalustolla. Jakeluverkostomme kattaa koko Suomen. Ajamme 20’, 40’, 45’ DC,HC,OT jne. konttikuljetukset ympäri maata kuhunkin kuljetukseen sopivalla kalustolla. 40’ ja sitä lyhyemmät kontit voidaan ajaa ns. sideloader-autolla, jolloin kontti voidaan laskea maahan purkamisen tai lastauksen helpottamiseksi.


muuttotullaus

Muuttotullaus

Muuttotavaroiden vienti- ja...

Muuttotavaroiden vienti- ja tuontitullaukset hoidamme pitkän kokemuksen tuomalla varmuudella. Suosittelemme käyttämään muuttoliikkeiden palveluja muuttokuljetuksiin ja ulkomaanrahteihin, mutta jos omatoimisuuskärpänen on päässyt puraisemaan ja rahdit järjestetty, niin hoidamme mielellämme tavaroiden tulliselvitykset ja tapauskohtaisesti maakuljetukset, esimerkiksi merikelpoisesti pakatut muuttorahtilähetykset. Emme kuitenkaan ole muuttoliike emmekä pakkaa, pura, kanna, tai kuljeta muuttotavaraa.


Sisäkaupan tilastointipalvelu / Intrastat

Sisäkaupan tilastointipalvelu / Intrastat

Uudenmaan Huolinta...

Uudenmaan Huolintapalvelun toimenkuvaan kuuluu myös ulkomaankaupan tilastointipalvelut eli Intrastat-tilastointi. Kuten kaikessa toiminnassamme, dokumentteja ja tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.


Yritys

Huolintaliike Uudenmaan Huolintapalvelu Oy on erikoistunut huolinta- ja kuljetuspalveluihin. Teemme huolintatyöt itse ja voimme siten taata parhaan mahdollisen asiantuntemuksen ja toimia tehokkaasti sekä ajallisesti että kustannusten osalta. Erikoisosaamisemme ansiosta voimme reagoida ja mukautua asiakkaan tarpeisiin hyvin nopeasti ja tarvittaessa räätälöidä palvelukokonaisuuden juuri asiakkaan näköiseksi.

Huolinnan lisäksi tarjoamme kuljetuspalveluita sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on konttikuljetuksissa, joiden tuonti- ja vientirahteja järjestämme ympäri maailmaa. Pienet ja suuremmat osakuormat (LCL) sekä täysien konttien (FCL) rahdit kaikissa kokoluokissa hoituvat yhteistyössä valikoitujen, hyväksi havaittujen yhteistyökumppanien kanssa.

Pyrimme kehittämään toimintaamme ja osaamistamme jatkuvasti pystyäksemme vastaamaan ulkomaankaupan ja -kuljetusten tarjoamiin haasteisiin alati kehittyvillä ja muuttuvilla markkinoilla.

Incoterms 2010

Tavarakaupassa myyjän ja ostajan on sovittava tavaran toimitukseen liittyvistä toimenpidevelvoitteista, kuljetus- ja vakuutussopimuksista sekä vienti- ja tuontitullauksesta, näihin liittyvistä kuluista sekä riskin siirtymisestä. Käytännössä tämä tapahtuu soveltamalla kansainvälisiä Incoterms-toimituslausekkeita, joiden tuorein versio Incoterms 2010 on otettu käyttöön 1.1.2011 lukien.

Kaikkiin kuljetusmuotoihin sopivat lausekkeet
Kaikkiin kuljetusmuotoihin sopivat lausekkeet
EXW Ex Works
Noudettuna lähettäjältä
FCA Free Carrier
Vapaasti rahdinkuljettajalla
CPT Carriage Paid To
Kuljetus maksettuna
CIP Carriage and Insurance Paid
Kuljetus ja vakuutus maksettuna
DAT Delivered At Terminal
Toimitettuna terminaalissa
DAP Delivered At Place
Toimitettuna määräpaikalle
DDP Delivered Duty Paid
Toimitettuna tullattuna
Merikuljetuksiin sopivat lausekkeet
Merikuljetuksiin sopivat lausekkeet
FAS Free Alongside Ship
Vapaasti aluksen sivulla
FOB Free On Board
Vapaasti aluksessa
CFR Cost and Freight
Kulut ja rahti maksettuna
CIF Cost, Insurance and Freight
Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna
Termejä ja lyhenteitä
Termejä ja lyhenteitä
FCL Full Container Load
Täysi kontti
TEU Twenty foot Equivalent Unit
FCL-merirahdissa käytettävä mittayksikkö, vastaa 20 jalan kontin vaatimaa tilaa. 20’ = 1 TEU, 40’ = 2 TEU, 45’ = 2,5 TEU
THC Terminal Handling Charge
FCL-kontin nostot. LCL-
terminaalikäsittely.
LCL Less than Container Load
osakuorma / kappaletavara
LCL-maksu LCL service fee
LCL –lähetysten kulu, kattaa kontin siirto- ja käsittelykulut laiturin ja terminaalin välillä
W/M Weight / Measurement
LCL-merirahdissa käytettävä mittayksikkö, 1000 kg / 1 m3
BAF Bunker Adjustment Factor
Polttoainelisä
CAF Currency Adjustment Factor
Valuuttalisä
PSS Peak Season Surcharge
Ruuhkalisä, tuonnissa yleensä syksyllä veloitettava lisä
B/L Bill of Lading (konossementti)
Merirahtikirja, tavaran luovutus usein alkuperäistä B/L:a vastaan
Express B/L Express Bill of Lading (merirahtikirja)
Tavaran luovutus ilman alkuperäistä B/L:a
ISPS International Ship and Port facility Security
Satamien turvatarkastuksen järjestelmä
AREX Tullin yleisilmoitus
Tullin sähköinen tietojärjestelmä, jossa valvotaan saapuvia ja lähteviä tavaralähetyksiä
Satama-
maksu
Port fee
Sataman veloittama tavaramaksu kaikesta tavaraliikenteestä
Luovutus-
kulut
Release fee
Varustamon / rahdinkuljettajan veloittama käsittelymaksu
Demurrage Konttivuokra
Veloitetaan vapaiden päivien ylittyessä. Lasketaan kontin saapumisesta siihen kun se ajetaan ulos satamasta.
Detention Konttivuokra
Veloitetaan vapaiden päivien ylittyessä. Lasketaan täyden kontin noudosta tyhjän palautukseen. Voidaan myös yhdistää edellisen kanssa, jolloin lasketaan päivät kontin saapumisesta tyhjän palautukseen
AWB Air WayBill
Lentorahtikirja
MAWB Master Air WayBill
Päälentorahtikirja
HAWB House Air WayBill
Alalentorahtikirja

Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset PSYM 2000 (pdf) | SNAB (swe) | NSAB (eng)

Muuttotullaus ja lomakkeet

Muuttotavaran ja -ajoneuvojen tuontihuolinnassa tarvitaan asiakkaan täyttämät allekirjoitetut tullilomakkeet tulliselvityksen liitteeksi. Tähän olemme keränneet yleisimmin käytettäviä lomakkeita vapaasti ladattaviksi.

Muuttotodistus

Muuttotavaralle tarvitaan lomake 45s eli ns. muuttotodistus (Vakuutus muuttotavaroina maahan tuotujen tavaroiden tullittomuuden ja arvonlisäverottomuuden edellytyksistä).

Muuttoautotodistus

Muuttoautolle tai esim. moottoripyörälle täytetään lomake 53s eli ns. muuttoautotodistus (Vakuutus muuttotavarana tuodun ajoneuvon autoveroalennuksen edellytyksistä).

Vakuutukset ja katsastus

Autolla on oltava suomalainen liikennevakuutus, joka on aina pakollinen Suomessa. Se on myös katsastettava ajallaan. Joissakin tapauksissa saattaa jopa joidenkin osien vaihtaminen ja muutoskatsatus tulla kyseeseen mikäli esimerkiksi lähtömaan ja Suomen ajoneuvo- ja liikennemääräykset eroavat kovin toisistaan. Näistä saa lisätietoa katsastustoimipisteistä kautta maan ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Vakuutukset ja katsastus

Autolla on oltava suomalainen liikennevakuutus, joka on aina pakollinen Suomessa. Se on myös katsastettava ajallaan. Joissakin tapauksissa saattaa jopa joidenkin osien vaihtaminen ja muutoskatsatus tulla kyseeseen mikäli esimerkiksi lähtömaan ja Suomen ajoneuvo- ja liikennemääräykset eroavat kovin toisistaan. Näistä saa lisätietoa katsastustoimipisteistä kautta maan ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Autoveroilmoitus

Muuttoajoneuvona maahantuotavalle autolle tai moottoripyörälle on lisäksi haettava autoveropäätös, jota varten on Tullin Ajoneuvoveroyksikölle toimitettava asianmukaiset paperit sekä Autoveroilmoitus.

Muuttoauton veroedun poistamista suunnitellaan osana hallituksen säästöohjelmaa. Joidenkin arvioiden mukaan veroetu olisi poistumassa vuosien 2015 - 2016 aikana.

Ilmoitus ajoneuvon käyttöönotosta

Autoveropäätöksen kasittelyssä saattaa kestää pitäkäänkin ja mikäli auto halutaan ottaa liikennekäyttöön ennen sitä on tehtävä ilmoitus ajoneuvon käyttöönotosta oheisella lomakkeella: ilmoitus ajoneuvon käyttöönotosta

Ota yhteyttä

* Nämä kohdat ovat pakollisia